NÓS

A EGTM é unha compañía de compañías (profesionais e amadoras) que emprende un camiño de ampliación das nosas artes, achegando ós nosos veciños e veciñas unha das vertentes máis populares do teatro.

Temos o obxectivo profesinoal de crear unha vertente propia e xove no drama galego, preto das grandes producións de Gran Vía ou Broadway. Herdamos historias propias que contar e queremos facer das nosas raíces un forte tronco que impulse a nosa cultura un paso máis aló e dea cabida a xoves intèrpretes que emigran en busca de teatro musical a Madrid, Londres ou EEUU. 

Por iso dende 2019 producimos e distribuímos obras musicais orixinais como o "Candil. Un musical galego" que acadou un grande éxito entre o público galego, ou o musical infantil "A meiga da fonte". 


Doutra banda, tras anos de estudo e dedicación ás artes escénicas e audiovisuáis, atopamos un oco valeiro na formación total do actor dende a infancia. A exixencia de unificar disciplinas artísticas para afrontar as modas teatrais require unha formación completa do actor, imposible de afianzar se non se comeza a traballar dende neno.

Nos últimos anos, medra o número de matrículados nas ensinanzas artísticas de réxime especial, incluida a especialidade en interpretación musical, que ofertan cada vez, maís ESADs españolas e escolas privadas. Nós, ofertamos unha educación preto da casa.

Traballamos tamén en colaboración con outras entidades que nos permiten producir obras de gran formato, como o musical de produción local Avanoa, estreado no pasado outubro, para impulsar o talento local e as posibilidades laborais do noso alumnado. 

ESTADE ANETOS E ATENTAS PORQUE NO 2023 ESTREAMOS NOVOS PROXECTOS !

Dirección do centro - Sara Fandiño. Actriz e directora de teatro e televisión, especializada en Teatro Musical na Escola Superior de Arte Dramática de Madrid, Licenciada en Comunicación Audiovisual e Técnico Nacional de Ximnasia Rítmica. Con formación en interpretación, canto e danza, e mestra das tres disciplinas


Colaboradores

ASCENSORES CUME, ENCIMA FISIOTERAPIA, ASOCIACIÓN VECIÑAL DO VENTORRILLO, Volana Producciones, Javier Seoane, Hector Ríos, Alba Roca, Susana Torres, Alberto Álvarez, Lorena Ares, Aitana Hernández, Pedro Morano, David Crego, Marta Delgado, Irene Mosteiro, Paco Mourenza, Noemí Fernández, M.José Bello, Iolanda Sánchez, Cristian Fernández, M.Carmen Penas, Elisardo Vilas, Ricardo Celentano, Josefa Pombo, Teresa Fiaño, Paz Hermo, Yésica Rodríguez, Pilar Vega, Susa Mallo, Pablo Patiño, Pilar Pampín, Paula Navarro, Dolores Ferrande, Luca Rodríguez, Eva Queijeiro, Xiada Bello, Jesús Queijeiro, María Castro, Jessica Casal, E.José iglesias, Adrián Gutierrez, Felice Celentano, Paola Celentano, Nicolás Celentano, Felipe González, Iria Torreiro, Ramón Cabanas, Sandra Pardo, Francisco Bello, M.Sara Pérez, Rosana Piñeiro, Raquel Varela, J.Ramón Fernández, Irene Rodríguez, María Marcote, Francisco J.López, Cristina Bello, Patricia Bello, Gonzalo Lombó, Lucía Gómez, Gabriel Nieto, Belén González, Estela Mondelo, Victor Bello, Ana B. Muñiz.