HORARIOS CURSO REGULAR

Módulo de teatro musical  Elemental

Martes e xoves de 17:30 a 19:00

Curso continuo de teatro musical, para alumnos dende os 4 aos 9 años. Iniciarán o seu percorrido no mundo do teatro musical dende a infancia dun xeito lúdico e intensivo. Traballarán na unión das disciplinas base do teatro musical; interpretación, canto e danza, adquirindo paralelamente os coñecementos técnicos de cada unha. Gozarán do teatro dun xeito organizado, flexible e práctico.

Módulo de teatro musical

Básico

Luns e mércores de 17:00 a 19:30

Clases de formación continuada de teatro musical para alumnos de 10 a 15 anos. Neste curso continuarán a súa formación afondando nas técnicas de interpretación, danza e canto. Darán os primeiros pasos como futuros actores e actrices profesionais, traballando en gran parte, sobre as dinámicas da montaxe teatral. Nestas unirán a interpretación coa danza e o canto, chegando a dominar a expresión artística na súa totalidade. 


Módulo de teatro musical Preparatorio

Martes e xoves de 19:30 a 21:30

Módulo semiprofesional no que os alumnos e alumnas a partir dos 16 anos completen a súa formación, ou unifiquen as disciplinas de telas estudiado anteriormente por separado. Este grupo está pensado para mozos e mozas que precisen preparar o acceso a escolas superiores de arte dramática, ou adultos que desexen formarse como actores de teatro musical.  

Teatro musical sénior

Martes e xoves de 10:00 a 12:00

Adultos de tódalas idades que queiran practicar teatro e teatro musical dun xeito afeccionado. Bailaremos, cantaremos e actuaremos, o que nos servirá para manternos en forma, mellorar o uso da voz e facer virtudes dos nosos maiores defectos. Axudaranos tamén a asumir e identificar as nosas emocións e sacarlles o mellor partido en forma de expresión artística.

Teatro empresarial

Venres de 10:00 a 12:00 ou de 19:30 a 21:30

Clases de teatro dedicadas a opositores, persoas con cargos de responsabilidade, empresarios ou traballadores en contacto co público, que realicen exposicións frecuentes e non se sintan cómodos; ou queiran mellorar as súas habilidades comunicativas. Tamén é o grupo que precisas se non sabes afrontar entrevistas de traballo ou cres que non encaixas nos "perfís" establecidos no mundo laboral. 


Xestión da emoción e a palabra

Venres de 17:30 a 19:00

Mediante o teatro e a música, os alumnos e alumnas aprenderán a recoñecer as emocións e adestrar a propia intelixencia emocional. Esta práctica favorece o autocoñecemento e a empatía cos demais, dando ferramentas para identificar e transitar dunha emoción a outra, favorecendo así a comunicación asertiva e o diálogo democrático, no que teñen a mesma importancia participar, escoitar e xestionar os silencios.

Clases de xuventude

Luns e mércores de 10:00 a 11:00 

Clases enfocadas a adultos de máIs de 60 anos, dispostos a utilizar o teatro como elixir da eterna xuventude. Nestas clases, non só interpretaremos; tamen faremos exercicio para manter a boa saúde, potenciar a nosa beleza externa e interna e namorarnos de nós mesmos e os demáis a través do teatro. Romperemos as nosas barreiras, prexuízos e medos que nos impiden gozar ao máximo da vida.

Cine

Venres de 19:00 a 20:30

De 6 a 12 anos e de 12 a 16. Faremos un percorrido histórico polo cine musical dende os seus inicios e os fundamentos de adaptación do xénero teatral á gran pantalla e viceversa. Traballaremos tamén musicais e os alumnos e alumnas farán os seus primeiros proxectos como cineastas, creando cortos e películas mentres participan en cada parte do proceso cinematográfico. na creación de vídeos.

Coro senior

Luns e mércores de 11:30 a 12:30 

Clases de canto e coro que terán como obxectivo formar a primeira coral da Escola Galega de Teatro Musical. Centraremos o noso repertorio nas grandes zarzuelas da nosa historia, en versión orixinal e/ou adaptada, o repertorio popular galego e os grandes números corais do teatro musical. Unha coral divertida, diferente e moderna.


Clases particulares (Canto/Interpretación)

A demanda.

Clases, preparación de probas e adestramentos individuais de interpretación, canto e voz para tódalas idades. Solicita máis información!

Teatro complementario


Para alumnos e alumnas matriculados en ensinanzas artísticas superiores, que busquen complementar

os seus estudos con clases de teatro musical. Ou persoas que non poden adaptarse ao horario semanal.

PROTOCOLO COVID 19